Sürdürülebilirlik Politikamız

Sarp Plas Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. beyaz eşya plastik enjeksiyon ve otomotiv plastik parçaları” ile kurumsal ve sosyal sorumluluklarının bilinci ile tüm paydaşlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu sürekli ve dinamik tutacak bir yöntem anlayışını benimsemekteyiz.

Şirket kültürümüz çalışan haklarına saygılı bir yönetim ile sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi prensibini ilke edinerek sosyal ve çevresel anlamda bölge ve sektörde örnek ve öncü bir kuruluş olma gayesindedir. 

Sürdürülebilirlik Beyanımız


  • Çalışanlarımıza ve topluma değer veren bir anlayışla varlığımızı sürdüreceğimizi,
  • Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı her türlü yasal mevzuat ve diğer düzenlemelere uyarak Şirketimiz Çevre ve İş Güvenliği Sistemi ve Politikalarına göre yürüteceğimizi Çevre eğitim, sağlık ve diğer sosyal sorumluluk alanına giren tüm konularda sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi kurumsal bir politika olarak kabul edeceğimizi,
  • Hammadde, doğal kaynaklar ve enerjinin etkin kullanımı ve etkin kullanım yöntemlerinin yeniliği ve sürekliliğini sağlayarak sera gazı emisyonlarını ve nakliyeden kaynaklı çevresel etkilerin düzeyini azaltacağımızı,
  • Paydaşlarımızla etkileşimimiz ile ortaya çıkan toplumsal değerlere ülkemiz ve dünya geleceği açısından öneminin bilinciyle yaklaşacağımızı,
  • Daha bilinçli bir gelecek için eğitimler ile sürdürülebilir üretim bilincini geliştirebileceğimizi,
  • Sürdürülebilir üretim çerçevesinde sosyal ve çevresel olarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim ve şeffaf bir yaklaşım ile sektördeki güçlü konumumuzu koruyarak sürekli olarak gelişmeyi ilke edineceğimizi beyan ederiz.
 
Berkut ÇEVİK
Genel Müdür