Bütünlük

Bütünlük

Enterprise Resource Planning ( ERP ) – Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP), işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denir.

Aynı zamanda bir işletmenin tüm veri ve süreçlerini bir arada yürütebilmesini sağlayan sistemlerdir.

“Sarp Plas” bütünlüğü sağladığı için ERP sistemini benimsemiştir.

Kontrol

“Erp” yazılımları teklif sonrası, müşteri siparişi ile başlayıp, satış sürecine kadar tüm verilerin girildiği, işlendiği, sonuçlandığı, raporlanabildiği ve uyarı yöntemleri oluşturulabilen sistemlerdir.

Sarp Plas; geriye dönük izlenebilirlik ve kontrol sağladıkları için Erp sistemini benimsemiştir.

Bilgi Güvenliği

ERP yazılımları temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

Erişimi belirlenebilen yetki ayrımı yapısı ile organize edilerek organizasyon yapısı içerisinde kimlerin hangi bilgiyi görebilecekleri belirlenebilir.

Sarp Plas; bütünlüğü sağlanan bilgiye kolay, güvenli ve kontrollü erişim sağladığı için Erp sistemini benimsemiştir.

Süreç

“ERP” yazılımları, süreçleri başından sonuna kadar bir birine bağlantılı olarak yürütebilen sistemlerdir.

Süreçler bir birlerini takip ederler ve istenilen kriterler oluşmadığında bir sonraki sürece geçilememesi sağlayabilirler.

Ayrıca belirlenen kriterlerde süreç geçişleri yapılırken bir üst yöneticiden onay alma fonksiyonu da çalıştırabilirler.

Sarp Plas; işletme süreçlerinin doğruluğunu garanti altına almak için Erp sistemini benimsemiştir.