Çevre Politikamız

Sarp Plas Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri asgariye indirmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

 

Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz

 

  • Tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve diğer düzenlemelere uymak,
  • Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
  • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
  • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
  • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını asgariye indirmek,
  • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri konusunda tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızı bilinçlendirmek,
  • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 
Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi beyan ederiz.
 
 
Berkut ÇEVİK
Genel Müdür