Çevre Mineralleri Politikamız

SARPPLAS, sattığı ürünlerin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki veya komşu ülkelerdeki çatışmayı dolaylı veya dolaysız şekilde finanse eden tüzel kişilerden temin edilen kalay, tantal, tungsten ve altın içinde karıştırılmış “çatışma minerallerini” içermediğini taahhüt etmektedir.

SARPPLAS, bu tür minerallerin durum tespitini yapmayı ve bu durum tespitinin sonuçlarını ifşa etmeyi gerekli kılan Dodd Frank Yasası’nın 1502. kısmına tam olarak riayet etmeyi hedeflemektedir.

 

SARPPLAS tedarikçilerinin;

Bize satılan ürünlerin kalay, tantal, tungsten veya altın içerip içermediğini ve içeriyor ise bu metallerin çatışmaya taraf olmayan ergitme tesislerinden elde edilip edilmediğini ve ne ölçüde elde edildiğini belirlemek üzere kendi tedarik zincirlerinde yeterli ölçüde durum tespiti yapmalarını,

SARPPLAS kendi yasal yükümlülüklerine ve politika hedeflerine uyabilmesi için bu durum tespiti sonuçlarını SARPPLAS rapor etmelerini ve bu gibi metallerin hepsinin yalnızca çatışmaya taraf olmayan ergitme tesislerinden elde edilebilmesi için “çatışmasız” olmayı veya bu duruma gelmeyi taahhüt etmelerini talep etmektedir.

 

Berkut ÇEVİK
Genel Müdür