İş Sağlığı ve Güvenlik Politikamız

Sarp Plas Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. olarak benimsediğimiz “temiz, sağlıklı ve kaliteli üretim” sloganından hareketle, çalışanlarımız dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ile İş sağlığı ve güvenliği konularında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hedeflerimizi belirlemekteyiz. İşletmelerimizin tüm süreçlerinde üst yönetimimizin liderliği ve çalışanlarımızın katılımı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetim sistemimizin performansının yasal ve diğer şartlara uygun olarak arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması için hareket ediyoruz.

“İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazası ve meslek hastalığı risklerini önceden tespit ederek, en aza indirmek ve bu riskleri çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde azaltarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak için sistematik olarak kendimizi sürekli iyileştiriyoruz.

Bu doğrultuda sürdürülebilir bir “İş Sağlığı ve Güvenliği” kültürünü oluşturmak ve bunu bir değer ve yaşam biçimi haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan ederiz.

 

Berkut ÇEVİK
Genel Müdür