Erp

Bütünlük

Bütünlük

Enterprise Resource Planning ( Erp ) – Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP), işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denir. 

Aynı zamanda, sistemleri bir işletmenin tüm veri ve işlemleri bir araya getirmeye yardımcı olan, kullanımı kolay olan sistemlerdir.

Sarpplas; kaynaklarını bir bütün olarak değerlendirebilen, doğru şartlarda, doğru zamanda ve verimli kullanılmasını sağlayan Erp sistemini benimsemiştir.

Kontrol

ERP sistemleri müşteri siparişlerinin müşteri temsilcileri tarafından alınıp yükleme yapılana kadar ve finansın gönderdiği fatura bilgileri gibi tüm verilerin toplandığı yerdir. Üretimin sürdürülmesi için plan yapma ihtiyacı ile doğan ERP ‘nin açılımı “Enterprise Resource Planning” her ne kadar planlama adı ile tarifenmiş olsa da esasen yapılan iş yönetmedir.

Planlamaya veri sağlayan bu altyapı yazılım ile birlikte birçok donanım da dâhil olduğu çok sayıda bileşen içerir.

Sarpplas; geriye dönük izlenebilirlik ve kontrol sağladıkları için Erp sistemini benimsemiştir.

Bilgi Güvenliği

ERP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar. Erişimi belirlenebilen yetki ayrımı yapısı ile organize edilerek organizasyon yapısı içerisinde kimlerin hangi bilgiyi görebilecekleri belirlenebilir.

Sarpplas; bütünlüğü sağlanan bilgiye kolay, güvenli ve kontrollü erişim sağlayan Erp sistemini benimsemiştir.

Süreç

ERP sistemleri süreçleri başından sonuna kadar bir birine bağlantılı olarak yürütebilen sistemlerdir. En baştaki süreç bir sonraki sürece kendi kriterlerini kopyalayarak geçiş sağladığı için süreçler arasındaki geçişlerde karışıklığı engellemiş olurlar.

Ayrıca belirlenen kriterlerde süreç geçişleri yapılırken bir üst yöneticiden onay alma fonksiyonu da çalıştırabilirler.

Sarpplas; işletme süreçlerinin doğruluğunu garanti altına almak için Erp sistemini benimsemiştir.